Oferta

Roboty drogowe i asfaltowe

 • Wykonanie warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych dróg, ulic, placów, wjazdów do posesji, parkingów
 • Wykonanie wszystkich pozostałych warstw konstrukcyjnych
 • Prace o charakterze utrzymaniowym
 • Remonty cząstkowe nawierzchni

Roboty brukarskie

 • Projektowanie oraz wykonanie zadań z kostki brukowej granitowej oraz betonowej asfaltowych dróg, ulic, placów, wjazdów do posesji, parkingów

Roboty inżynieryjne

 • Sieci kanalizacji sanitarnej
 • Sieci kanalizacji deszczowej
 • Sieci wodociągowe
 • Przepompownie
 • Przepusty
 • Odtworzenia rowów

Roboty ziemne

 • Wykopy i nasypy
 • Wymiana gruntu
 • Zagęszczanie gruntu
 • Niwelacja terenu
 • Transport
 • Zagospodarowanie terenu

Usługi sprzętowe

 • Koparki gąsienicowe
 • Koparki kołowe
 • Koparko-ładowarki
 • Rozkładarki mas bitumicznych
 • Walce samojezdne do robót ziemnych statyczne i dynamiczne
 • Walce samojezdne do nawierzchni asfaltobetonowych statyczne i dynamiczne
 • Samochody samowyładowcze
 • Ubijarki i zagęszczarki gruntu
 • Piły, młoty

Kontakt

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
ROL-BUD
43-262 Kobielice, ul. Rolna 4

email: biuro@rolbudkobielice.pl
tel.: +48 32 212 52 91 / +48 32 212 53 88
więcej informacji >>Przykładowe realizacje